Học bổng du học Úc

HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH

 

TÊN TRƯỜNG
(TIỂU BANG)

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ
HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Australian Catholic University

Chương trình tiếng Anh

2 tuần học phí (cho mỗi khóa học kéo dài 12 tuần)

Không giới hạn số lượng

Nhập học trước

31/11/2013

Sinh viên đăng ký học tiếng Anh tại ACU

Curtin College

Chương trình ELICOS

25% học phí

Không giới hạn số lượng

2013

Sinh viên đăng ký học tiếng Anh, khóa học tại Curtin College và Curtin University

Curtin University Sydney

English program

4 – 8 tuần 

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh tại Navitas English from 20 – 40 tuấn

Griffith University

Chương trình tiếng Anh

20% học phí

Không giới hạn số lượng

Nhập học trước

22/4/2013

Sinh viên đăng ký học tiếng Anh tại GELI

Insearch UTS

Chương trình tiếng Anh

5 tuần

8 SV

2013

Học sinh đăng ký ít nhất 10 tuần tiếng Anh & nhập học khóa chính tại Insearch (Dự bị đại học hoặc Cao đẳng)

 

ELICOS Program

5 tuần học phí

Tùy thuộc vào số lượng hồ sơ

2013

Gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường tại buổi hội thảo hoặc triển lãm

PIBT

Chương trình tiếng Anh

Miễn phí 10 tuần

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh đăng ký học chương trình Certificate IV hoặc  Diploma tại  PIBT

University of Adelaide

Chương trình tiếng Anh

Học phí đặc biệt: AU$320/tuần

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh nhập học khóa chính tại The University of Adelaide trước ngày 18/11/2013

University of Newcastle

Chương trình tiếng Anh

Học phí đặc biệt: AU$295/tuần

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh nhập học tại University of Newcastle & Newcastle International College

University of Wollongong College

Chương trình tiếng Anh

Học phí đặc biệt: $260/tuần

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh đăng ký nhập học tại trường trong năm 2013

Holmesglen

ELICOS program

$260/ week

N/A

2013

Students commencing in 2013

 

HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

 

 

TÊN TRƯỜNG  (TIỂU BANG)

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Eynesbury International

Chương trình lớp 11-12

50% học phí 1 năm

2

2013

ĐTB > 9.0

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

 

Chương trình Dự bị ĐH

25% học phí

 

Chương trình lớp 11-12, Dự bị ĐH, Cao đẳng

20% học phí

5

ĐTB > 7.0

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

 

St Paul’s

International College

Chương trình Trung học

(từ lớp 7 – 12)

25-50% và 100 % học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

2013

ĐTB > 8.0

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

 

Taylors College

(Sydney, Perth, Melbourne)

Chương trình Trung học (toàn thời gian)

25%-50% học phí

Phỏng vấn với đại diện trường

2013

ĐTB > 8.0

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

 

Chương trình Dự bị Đại học tại Sydney, Western Australia

 

Cao đẳng Thương mại tại Perth

25% học phí

 

Có anh chị em học tại trường

10% học phí

 

 

University of Wollongong

Chương trình Dự bị Đại học

25 % học phí

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào

 

University of New South Wales

Học bổng A-ESL:

Chương trình dự bị Đại học

$2,000

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có điểm IELTS tối thiếu 6.5 (không có cái nào dưới 6.0)

 

RMIT University

Chương trình dự bị Đại học

$4,000

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có kết quả học tập xuất sắc

 

Swinburne University of Technology

Chương trình Dự bị Đại học liên thông lên Cao đẳng & Cử nhân

$9,000

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

6/2013

Nộp hồ sơ trước 10/5/2013

Học sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào và đăng ký học liên thong và chương trình cử nhân tại trường

 

Chương trình Dự bị Đại học liên thông lên Cử nhân

$9,000

 

10/2013

Nộp hồ sơ trước 30/8/2013

 

 

HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

 

TÊN TRƯỜNG
(TIỂU BANG)

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ
HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Le Cordon Bleu

(Adelaide)

Chương trình Cao đẳng

$6,000

2

2013

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi

Viết bài luận cá nhân

University of Wollongong College

Diploma program

25% học phi

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh giỏi, đáp ứng yêu cầu đầu vào

Canning College

Certificate IV in Commerce

$2,500

6

2013

Học sinh lớp 11 có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu IELTS

Diploma of Commerce

$3,000

Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

 

HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

 

TÊN TRƯỜNG

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

ĐỐI TƯỢNG

 

Bang NEW SOUTH WALES – NSW

 

Charles Sturt University

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

20% học phí / 8 môn học đầu tiên

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (ĐTB > 8.0)

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

University of Wollongong

Chương trình Cử nhân: tất cả các ngành trừ Medicine, Nursing, Nutrition/Dietetics, Exercise Sciences/Rehabilitation & Psychology

25% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

International Academic Merit Scholarships: Engineering and Physics

International Academic Merit Scholarships: Informatics

 

International Academic Merit Scholarships: Bachelor of Commerce

 

25% tuition fee (plus 25% of Undergraduate Excellence Scholarships)

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

International Academic Merit Scholarships: Engineering and Physics

International Academic Merit Scholarships: Informatics

 

 

AU$4,000/year (in the first 2 years)

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

 

 

 

Bang QUEENSLAND – QLD

 

Central Queensland University

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

20% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập giỏi (GPA > 7.5)

Quy định theo campus cụ thể

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

James Cook University in Brisbane

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

AU$ 4,000 học phí

Không giới hạn số lượng

2013

Sinh viên không xin miễn giảm tín chỉ

Sinh viên Việt Nam

AU$ 2,000 học phí

Sinh viên chuyển tiếp từ Double Diploma của Sarina Russo vào năm 2+3 của trường

AU$ 600

Sinh viên nhập học thẳng vào chương trình đại học tại JCUB sau khi hoàn tất khóa học tiếng Anh tại JCUB

Queensland University of Technology

Bachelor of Business

25% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

Nhập học trước học kỳ 1/2014

Học sinh có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Science and Engineering Faculty International Merit Scholarship

25% học phí học kỳ đầu

2013

University of Sunshine Coast

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành

AU$ 1,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc tế

Bond University

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành

25% – 50% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc

Sinh viên quốc tế

 

Bang TASMANIA – TAS

 

University of Tasmania

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành (Tasmanian International Scholarship)

25% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc tế

 

Bang VICTORIA – VIC

 

Australian Catholic University

Chương trình cử nhân các ngành

AU$ 6,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc

Chương trình cử nhân kép

AU$ 8,000

Deakin University

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học (Deakin University Internationalisation Scholarship)

AU$ 5,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi.

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

La Trobe University

Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học (Academic Excellence Scholarship)

AU$10,000-20,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Điểm trung bình trên 85%

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Học bổng Đông Nam Á

AU$ 3,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Điểm trung bình trên 70%

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên khu vực Đông Nam Á

Monash University

Monash International Merit Scholarship

AU$10,000/năm

3

2013

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên Việt Nam

Monash International Leadership Scholarship

100% học phí

1

Chương trình cử nhân chuyên ngành Business and Economics

AU$ 6,000

2

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Chương trình cử nhân các ngành thuộc khoa  Information Technology Merit Scholarship

AU$ 5,000 – $7,000/year

N/A

2013

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi.

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Chương trình cử nhân ngành Prestigious Pharmacy

AU$ 4,000

Chương trình cử nhân các ngành:

Bachelor of Nursing (Community Health)

Bachelor of Nutrition Science

Bachelor of Emergency Health

AU$ 4,000

Chương trình cử nhân các ngành:

Bachelor of Health Science

Bachelor of Psychology (Hons)

Bachelor of Social Work

AU$ 6,000

Chương trình cử nhân chuyên ngành Pharmacy

50% học phí

Chương trình Accounting and Finance Honours Scholarship

AU$ 6,000

2

 

The University of Melbourne

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

100% học phí

10

2013

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đủ điều kiện vào thẳng năm 1

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

50% học phí

10

AU$ 10,000

30

 

Bang Tây Úc WESTERN AUSTRALIA – WA

 

Edith Cowan University

Chương trình Cử nhân các ngành Kinh tế & Luật

AU$ 2,500/năm

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

Nộp hồ sơ trước 31/03/2013

Học sinh có thành tích học tập giỏi sẽ được xét học bổng

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Murdoch University

Chương trình Cử nhân một số ngành theo quy định của trường

AU$ 500 – 6,667 học phí

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh nhâp học trong năm 2013

Sinh viên quốc tế

 

HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC (TÍN CHỈ)

 

TÊN TRƯỜNG

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

ĐỐI TƯỢNG

 

Bang NEW SOUTH WALES – NSW

 

Charles Sturt University

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học

20% học phí / 8 môn học đầu tiên

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập khá giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Macquarie University

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học (trừ MBA, Master of Management, Master of Applied Finance, Master of Advanced Surgery & Master of Surgery)

100% học phí

20

T7/2013

Nhận Thư mời nhập học trước: 30/04/2013

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập xuất sắc.

(GPA > 3.7/ 4.0)

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

AU$ 5,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập xuất sắc.

(GPA > 3.0/ 4.0)

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

The University of Newcastle

Faculty of Education & Arts

AU$1,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013-2014

Sinh viên có thành tích học tập khá giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Curtin University Sydney

Chương trình sau đại học các ngành:

– Accounting

– International Business

– Professional Accounting

– Project Management

25% tuition fee

N/A

7/2013

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

University of Wollongong

Các ngành Master of Business Administration, Master of International Business, Master of Science (Logistics), Master of Project Management, Master of Retail Management, Master of Management

Học phí của 2-3 môn học

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Tất cả các ngành trừ Nutrition/Dietetics, Exercise Physiology, Occupational Health and Safety, Occupational Hygiene Practice, Medicine, Medical Radiation Physics

10% học phí

Sydney Business School Scholarships

AU$6,010 – $9,015

15

 

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Đăng ký học tập tại Sydney hoặc Wollongong Innovation Campus

Sinh viên quốc tế

University of Sydney

Học bổng sau đại học cho tất cả các ngành Sydney Achievers International Scholarships for postgraduate programs

AU$10,000/ năm

N/A

7/2013

Nộp đơn trước 30/06/2013

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Vùng lãnh thổ Bắc Úc NORTHERN TERRITORY – NT

Charles Darwin University

Chương trình Sau đại học tất cả các ngành học

50% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

7/2013

Nhận Full Offer trước 31/05/2013

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

GPA > 75%

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

 

Bang QUEENSLAND – QLD

 

Central Queensland University

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học

20% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

Nộp HS học bổng cùng lúc với HS nhập học

Quy định theo cơ sở học cụ thể của từng thành phố

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

James Cook University in Brisbane

Chương trình Thạc sĩ kép

AU$ 2,000 học phí

Không giới hạn số lượng

2013

Sinh viên nhập học tại Brisbane campus

Sinh viên Việt Nam

Chương trình thạc sỹ các ngành

AU$ 600

Sinh viên nhập học thẳng vào chương trình đại học tại JCUB sau khi hoàn tất khóa học tiếng Anh tại JCUB

Queensland University of Technology

Master of Business, Master of Business Advanced, Master of Business/Master of Business Double Degree, Graduate Diploma in Business, Master of Science and Engineering

25% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

Nhập học trước học kỳ 1/2014

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

University of Sunshine Coast

Chương trình Thạc sĩ Tín chỉ tất cả các ngành

AU$ 1,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc tế

The University of Queensland

Chương trình Thạc sĩ các ngành: Master of International Economics & Finance; Master of Development Economics; Master of Business Economics; Master of Health Economics

50% – 100% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

ĐTB ≥ 8.0

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên Việt Nam

Bond University

Chương trình thạc sĩ các ngành (trừ Master of Psychology and Doctor of Physiotherapy programs)

25% – 50% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Chương trình Thạc sĩ cho Khoa học xã hội và nhân văn (trừ Master of Psychology program, Master of Arts (TESOL) and Higher Degree by Research).

15% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

5/2013

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

 

Bang Nam Úc SOUTH AUSTRALIA – SA

 

 

Bang TASMANIA – TAS

 

University of Tasmania

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành (Tasmanian International Scholarship)

25% học phí

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập giỏi

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc tế

 

Bang VICTORIA – VIC

 

Australian Catholic University

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học

$1,000 – $4,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập khá giỏi.

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc tế

Deakin University

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học (Deakin University Internationalisation Scholarship)

AU$5,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

 

2013

 

Sinh viên có thành tích học tập khá giỏi.

Đáp ứng điều kiện về IELTS

Sinh viên quốc tế

La Trobe University

Chương trình Thạc sĩ Tín chỉ tất cả các ngành học (Academic Excellence scholarship)

AU$10,000-20,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

Monash University

Monash International Merit Scholarship

AU$ 10,000/năm

3

2013


Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên Việt Nam

Monash International Leadership Scholarship

100% học phí

1

Econometrics Honours Memorial Scholarship

AU$ 6,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

Sinh viên quốc tế

Faculty of Information Technology Merit Scholarship

AU$ 5,000 – $7,000/năm

Master of Nursing Practice

AU$ 4,000

Master of Public Health

Master of Health Services Management

Master of Occupational and Environmental Health

Master of Social Work (Qualifying) 

AU$ 6,000

Swinburne University of Technology

Chương trình Thạc sĩ các ngành: Master of Professional Accounting Global Leadership; Master of Biotechnology Global Leadership;

Master of Marketing Global Leadership; Master of Commerce (International Business) Global Leadership

AU$ 4,000

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

7/2013

Nộp hồ sơ trước 3/6/2013

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

RMIT University

Chương trình thạc sĩ ngành Biotechnology

AU$ 5,000/năm

Tùy thuộc chất lượng hồ sơ

2013

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Sinh viên quốc tế

The University of Melbourne

Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học (International Postgraduate Coursework Award – IPCA)

25-100% học phí

28

2013

Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập xuất sắc.

Đáp ứng yêu cầu về IELTS

Học bổng tháng 7: các Khoa sẽ xét trong trường hợp vẫn còn học bông sau đợt nhập học tháng 2

Sinh viên quốc tế

 

 

Bang Tây Úc WESTERN AUSTRALIA – WA

 

Murdoch University

Chương trình Thạc sĩ một số ngành theo quy định của trường

AU$ 500 – 6,667  học phí

Không giới hạn số lượng

2013

Học sinh nhâp học trong năm 2013

Sinh viên quốc tế

                         

Nguồn IDP

Thanh Phương tổng hợp

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồ từ bạn

Vui lòng gửi những ý kiến - phản hồi và chia sẻ về những thông tin này